होम

बग़ल्याणी पाषा  री वेबसाईटा दे  तुसा रा स्वागत ए

बगल्याणीं पाषा तैसील अर्कीया दे बोली जाओई। अर्की भारत देशो रे, सोलण जिले रे, एक कस्बा, तहसील और नगर पंचायत ए। ये कस्बा एतरे किले रिया बजअ ते ठारी शताब्दिया दे अस्तित्वो दे आया, जेबे अर्की बाग़ल राज्य री राजधानी थी। ।